2015 April | Casa de Cultură a Municipiului Iaşi "Mihai Ursachi"

Zilele revistei „Convorbiri literare”

Zilele revistei Convorbiri literare 2015

ANUNȚ

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – MIHAI URSACHI  organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul instituției din Bulevardul Carol I – Parc Copou, localitatea Iași, județul Iași,  la data de 15 mai 2015, ora 10.00, proba scrisă și  în data de 15 mai 2015, ora 13.00 interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant de Referent artă plastică și arte vizuale, studii superioare, grad.I – 1 post.

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii superioare de specialitate finalizate cu diplomă de licență sau doctorat în arte plastice;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 4 ani

– cunoştinţe de operare pe calculator programe de grafică: CorelDRAW, Photoshop și InDesing.

Bibliografie pentru concurs – referent artă plastică și arte vizuale

1. Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;

2. Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea șI desfășurarea activității așezămintelor culturale

3. Activitatea culturală ieșeană – informații generale.

Dosarul de concurs

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata directorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b) șI c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Casei de Cultură ”Mihai Ursachi”, între orele 12.00 – 16.00, până la data de 13 mai 2015, ora 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul Casei de Cultură a Municipiului Iași “Mihai Ursachi” și la  telefon: 0232.26.75.47.

 

Director,

Adi Cristi

Andreas Feininger: „Fotograful creator” – Eveniment editorial şi dezbatere publică

Editura „Polirom”
Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi
Clubul Fotografilor Iaşi

Andreas Feininger: „Fotograful creator” – dezbatere publică pornită de la o carte fundamentală –

Marţi, 21 aprilie 2014, de la ora 18.00.
Sala „Diotima”, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi
(b-dul Carol I, Parcul Copou).

Editura „Polirom” a pregătit şi alte câteva surprize ce vor fi dezvăluite numai cu acest prilej.
Intrarea în sală este liberă pentru toate persoanele pasionate de Fotografie.

Alte muuulte detalii despre, întru şi pentru fotografele creatoare şi fotografii creatori se află în:
https://www.facebook.com/events/810253819028367

Andreas Feininger: „Fotograful creator” - Eveniment editorial şi dezbatere publică

„65 +” • Expoziţie de fotografie

Casa de Cultură “Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi
O iniţiere în Fotografie cu Dan Mititelu
Clubul Fotografilor Iaşi
Galeria de Artă „Labirint”

Georgiana Bobric, Mihaela Constantinescu, Ilona Corfu, Ionuţ Dascălu, Adrian Luca, Ana-Maria Mihalache, Sorin Mirăuţă, Mădălin Miu, Alexandru Pohaţă, Lavinia Popescu, Ovidiu Stoica, Monica Şchiopu, Andreia Zaharia.

Vernisaj: marţi, 7 aprilie 2015, ora 18.30 – Sala “Diotima”.
Perioadă: joi, 2 aprilie 2015 – duminică, 19 aprilie 2015.

************
Participanţii la cele mai recente (par)cursuri “O iniţiere în Fotografie” au realizat până acum mai multe expoziţii tematice dedicate vârstelor omului, prezentînd, la rând, lumile copiilor, şcolarilor, adolescenţilor, tinerilor şi maturilor.
De această dată, realizatorii expoziţiei şi-au selectat 52 de fotografii (30×45 cm), punând în evidenţă elementele fotografice care pot contura viaţa celor din vârsta a III-a, de pe la 65 de ani plus puls tooot înainte.
************

Expoziţie realizată şi cu sprijinul domnului Daniel Popescu (“Cosmos Foto Digital” – Braşov).

************

Detalii în:
http://clubulfotografiloriasi.ro
https://www.facebook.com/events/745249635573659

„65 +” • Expoziţie de fotografie

ZIUA ROMILOR

Ziua ROmilor

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo