2016 September | Casa de Cultură a Municipiului Iaşi "Mihai Ursachi"

Expoziția “Copy of a … copy … of a copy”

afis-sept-2016bb

afis-sept-2016bb

Expoziție de sculptură și pictură

”Copy of a … copy … of a copy”

Anca Floroiu și Ștefan Coman

Vernisaj, 8 octombrie, ora 18.00

Galeria Labirint

28 septembrie – 15 octombrie

CURSURI DE ÎNVĂȚARE A LIMBILOR STRĂINE

afis_limbi_conv

afis_limbi_conv

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAŞI „MIHAI URSACHI”

ORGANIZEAZĂ:

CURSURI  DE  ÎNVĂŢARE  A  LIMBILOR  STRĂINE

*LIMBA ENGLEZĂ –  începători, mediu, avansaţi

        *LIMBA GERMANĂ –  începători, mediu, avansaţi                            

       * LIMBA ITALIANĂ – începători, mediu, avansaţi          

        *LIMBA FRANCEZĂ începători, mediu, avansaţi

        *LIMBA SPANIOLĂîncepători, mediu

Durata unui nivel de curs:-  40 ore

  • una şedinţă pe săptămână de 3 ore, după-amiaza;
  • 13 săptămâni de curs

 Costul cursului : 350 lei

 Plata cursului:  – integral la înscriere (excepțional, și în rate:

                           200 lei la înscriere, restul după ce începe cursul în decurs de două săptămâni)

           Cursul se termină cu un test, se dă un calificativ şi o diplomă emisă de Casa de Cultură a Municip. Iaşi cu semnătura directorului şi ştampila instituţiei care atestă absolvirea cursului.

 Relaţii la tel.: 0232.26754

 

Concurs pentru angajare – post de îngrijitoare

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – MIHAI URSACHI  organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul instituției din Bulevardul Carol I – Parc Copou, localitatea Iași, județul Iași,  la data de  21 octombrie 2016, ora 10.30, proba practică  și   în data de 21.10.2016, ora 13.00 interviul, pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de:

* – Îngrijitoare – 1 post

Condiții de participare:

– domiciliul în  municipiul Iași.

Dosarul de concurs

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata directorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b) șI c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Casei de Cultură ”Mihai Ursachi”, între orele 12.00 – 16.00, până la data de 16 octombrie 2016, ora 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul Casei de Cultură a Municipiului Iași “Mihai Ursachi” și la  telefon: 0232.26.75.47.

Concurs pentru angajare – referent specialitate literatură

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – MIHAI URSACHI  organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul instituției din Bulevardul Carol I – Parc Copou, localitatea Iași, județul Iași,  la data de  21 octombrie 2016, ora 10.00, proba scrisă și  în data de 21 octombrie 2016, ora 13.00 interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant de

Referent de specialitate literatură, studii superioare , grad I – 1 post;

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii superioare cu diplomă de licență, diplomă de licență și master(Bolonia);

–  vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani;

–  un volum de beletristică publicat;

– cunoştinţe de operare pe calculator , nivel mediu

Bibliografie pentru concurs – referent de specialitate literatură,

  1. Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
  2. Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea șI desfășurarea activității așezămintelor culturale
  3. Activitatea culturală ieșeană – informații generale.

Dosarul de concurs

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata directorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b) șI c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Casei de Cultură ”Mihai Ursachi”, între orele 12.00 – 16.00, până la data de 14 octombrie 2016, ora 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul Casei de Cultură a Municipiului Iași “Mihai Ursachi” și la  telefon: 0232.26.75.47.

 

 

Lansări de Carte

zre-toate-ed-revised

În cadrul evenimentului Zilele Recoltei Editoriale se va organiză joi, 28 septembrie, ora 11.00, o serie de 16 lansari de carte din partea editurilor participante.

zre-toate-ed-revised

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo