2016 October | Casa de Cultură a Municipiului Iaşi "Mihai Ursachi"

GALA ”SCRIITORII ANULUI”

a0-841x1189-mm-bt-curbe-scriitorii-anului

a0-841x1189-mm-bt-curbe-scriitorii-anului

 

        Fundaţia Culturală Poezia împreună cu Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi a iniţiat în acest an organizarea primei ediţii a Galei SCRIITORII ANULUI, la Iaşi, în perioada 3-4 noiembrie 2016, sub patronajul Uniunii Scriitorilor din România şi al Primăriei Municipiului Iaşi.Proiectul urmăreşte aducerea breslei scriitoriceşti în prim-planul vieţii cetăţii, pe un loc pe care îl merită în rândul celor care dau conţinut şi fervenţă vieţii literare şi culturii vii pe care o are Iaşul, cel mai important centru cultural al Ţării.
       
        Gala Scriitorii Anului se înscrie în programul Sărbătorilor Iaşului din acest an. Fundaţia Culturală Poezia – în parteneriat cu USR – Filiala Iaşi – va avea ca invitaţi, la această primă ediţie, aproximativ 50 dintre scriitorii cei mai importanţi ai României.
Va fi acordat titlul de „Scriitorul lunii” celor 12 scriitori din toată ţara, selectaţi de un juriu stabilit de Comitetul Director al USR şi format din 9 critici literari. Acelaşi juriu va acorda şi Marele Premiu  „Scriitorul anului” unuia dintre cei doisprezece scriitori nominalizaţi.
        Gala Scriitorului Român va debuta în ziua de 4 noiembrie 2016 începînd cu orele 12,00, cu acordarea Premiilor anuale ale Filialei Iaşi a USR pentru cărţile din anul 2015, la sediul Filialei Iaşi a USR. Festivitatea de acordare a Titlului „Scriitorul lunii” şi „Scriitorul anului” va avea loc la Sala Chopin – Palas Iaşi, între orele 17-20, în prezenţa tuturor invitaţilor noştri şi cu intrare gratuită pentru publicul ieşean.

SCRIITORI ÎN ȘCOLI

scrrtito1

scrrtito1

scrrtito2

Raport final al concursului

 

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

              21.10.2016

Funcţia contractuală, temporar vacantă, pentru care se organizează concurs:                                                                      
1. Îngrijitoare
Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selectiei dosarelor: 17.10.2016
Numele si prenumele candidatului: Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarelor
Ceremuș Ionela Adelina Admis
Observatii formulate de către membrii comisiei: –
Informaţii privind proba scrisă
Data si ora desfasurarii probei scrise: 21.10.2016, ora 10,30
Probleme intervenite in timpul desfasurarii probei practice: Nu au intervenit probleme
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al probei practice Rezultatul
Ceremuș Ionela Adelina         85 Admis
Informaţii privind interviul
Data si ora desfasurarii interviului: 21.10.2016, ora 12,00
Probleme intervenite in timpul desfăşurării interviului: Nu au intervenit probleme
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al interviului Rezultatul
Ceremuș Ionela Adelina 94,66 Admis
Rezultatul final al concursului
Functia contractuală, temporar vacantă : Îngrijitoare
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al concursului Rezultatul
Ceremuș Ionela Adelina 89,83 Admis
Comisia de concurs:  
1. Adrian Rosentzveig
2. Bilașevschi Maria Silvia
3. Pânzaru George Adrian
Secretarul comisiei: Dudeanu Tudorița

 

 

 

 

 

 

Expoziție de pictură – Galeria ”La Gard”

cd

cd

 

 

 

CRISTIAN  DIACONESCU

21 martie 1976

 

Universitatea de Arte “George Enescu” Iași sectia pictură clasa  profesor: Corneliu Ionescu promotia 2001

Membru UAP din anul 2002

 

Distincții: Premiul pentru pictură în cadrul Salonului Anual al U.A.P. Iași Ediția a X-a 2006; Diplomă de excelență pentru expozitia «Verpurdica» cu ocazia Salonului Anual al U.A.P.  Iași Editia a X-a  2006 ; Premiul UAP Iași 2008  pentru pictură oferit de fundatia AX ART în cadrul expoziției Atelier 35; Diploma de onoare pentru contribuția la promovarea valorilor artei plastice în cadrul Festivalului Internațional «Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț»

Premiul «TEIUL DE ARGINT» – premiile Eminescu pentru literatură, arte vizuale, colecții și colecționari, ediția a VIII-a, 14 iunie 2009, Botoșani;

Mențiune în cadrul Bienala concurs de artă plastică “Gheorghe Petrașcu” , ediția a X-a  Târgoviște 2010; Premiul «Mihai Eminescu» în cadrul  Concursul International de Arte plastice vizuale «Noi și Eminescu» ianuarie 2011

Expoziții  personale: 2001 Iași Galeria “Rotonda”; 2005 Iași Galeria «Cupola»; 2008 Bacău Muzeul de Artă Bacău; 2009 Iași Librarie Cafenea «Avant garde»; 2011 Iași Galeria Dana Iași, 2015 Uman Galeria Dana Iași, 2015 ”Uman” Muzeul de Arta Vizuală Galați

Expoziții colective: 1999 Student Fest Timișoara; 2000 Salonul anual al filialei UAP Iași editia a 4-a “Artis 2000” Palatul Culturii Iași;

2001 Expozitia filialei UAP Iași Galeria Alfa Bacău; Salonul anual al filialei UAP Iași ediția a 5-a “Artis 2001” Galeria Cupola Iași;

2002 Saloanele Moldovei Galeria Humanitas Bacău; 2003 Expoziție pictură, sculptură, grafică, fotografie Galeria “Alfa”  Bacău;

2004 Grupul fară nume – Muzeul județean Vaslui; 2005 Autoportret – Ateneul Tatărași Iași; Opțiuni paralele – Muzeul de Artă Vizuală Galați; Verpurdica – Galeria Cupola Iași; 2006 Alt eu – Galeria Ștefan Luchian Botosani; Noua dezordine amoroasă – Galeria Lapușneanu Iași;  Expoziție de pictură și sculptură al filialei U.A.P. Iași – Chișinău; 2007 Zoomorfe – Galeria de Artă Contemporană Bacău;  Saloanele Moldovei – Bacău – Chișinău; Ziua mea de luni – Galeria  Ștefan Luchian Botoșani; 2008 Artiști Ieșeni – Galeria Senso Bucuresti ; Erotica – Galeria  Nicolae Mantu Galați ; 2009 Atelier 35 – Galeria  Alfa Bacău; Salonul de desen, Cărbunari 2009 – Muzeul Florean Baia Mare; 2010  Salonul de desen – editia I 2010 – Galeria Cupola Iași;  Bienala concurs de artă plastică « Gheorghe Petrascu »  ediția a X-a – Targoviște; 2011 Transparența valorii – Galeria Ștefan Luchian  Botoșani; 2014  Erotica – Galeria Art Yourself București; Grafică Sediul ICR Tel Aviv

Tabere și simpozioane:  2011 Balcik – Simpozion de pictură; 2012 Delta Dunarii 9 viziuni; 2013 De la Arhetip la arta contemporană; 2014 Tabară de pictură ,Pontul Euxin – Constanța, Tabară de pictură Soroca 2014 Republica Moldova, 2015 Istoria Minoritaților – Ciric Iași.

diaconescucristian@ymail.com

 

Extrase Critice

 

Asistăm prin arta lui Cristian Diaconescu la constituirea unor sinteze iconografice prin argument grafic, decorativ și pictural, vitale, inteligent ritmate, cu multe aluzii și valențe simbolice. O creație în pas cu orienăarile actuale în care interacțiunea cu mediul ambiant, lărgirea contină a orizontului imaginativ, dialogul permanent artă-realitate, spirit-materie și problematizarea estetică.

Înregistrează o evoluție liberă, spectaculoasă. Statutul valoric al creației sale rezidă din structura comunicării, din articularea unui limbaj tensionat și sugestiv care angajează tranșante trimiteri la aspecte existențiale și culturale consonante cu aspirațiile și idealurile lumii contemporane.

Teodor Hașegan, 2009

 

…pictura lui Cristian Diaconescu exploatează freudian subconștientul personal, cu detunări în zona textualizării vizuale tipic postmoderne[…].Scenariul cvasi-psihanalitic este relativ simplu: se hrănește din virulența directă a sentimentului și a emoției brute, transpuse cu nedisimulată naivitate în compoziții figurative ce integrează ludic grafitti-ul și desenul violent-autist ori nevrotic și pe alocuri isteric-angular în excursuri pur private ce reamintesc atât prin elementele formale comune, cât și prin nota autobiografică de Jean Michel Basquiat, falsificând freudianul principiu al plăcerii și sublimând fericit puseurile subconștientului său formal cubist…

Cristian Nae, 2006

 

Noua serie de lucrări apare ca o decantare, ca o esenţializare la nivel conceptual. Portretele şi autoportrele sale emană vitalitate la un nivel concentrat, o descătuşare prin culoare, fără distorsiuni inutile,  îmbibate de motive si simboluri ce nu mai emerg direct dintr-un bestiar-imaginat ci din analizarea şi repoziţionarea sa ca artist. Pictura lui Cristian Diaconescu este reflexul unei viziuni „heraclitiene” în care totul –  fiinţa şi firea – este integrat unui sistem dinamic, al unei deveniri continue. Artistul reuşeşte să impună o viziune coerentă rezultată dintr-un efort analitic împins spre expresionism şi investit cu noi virtuţi care se clădesc de la icon la simbol, într-un posibil manifest al eliberării, al resemnificării sineului creator.

Maria Bilaşevschi, 2016

 

Expoziție de grafică

ana2

ana2

Ana Ioan

CUGET ȘI SIMȚ

Popas meditativ prin art terapie

Vernisaj 15 octombrie 2016, ora 16.00

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo