Atelier 35

            Uniunea Artiștilor Plastici din România și Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași organizează în perioada 13 aprilie– 5 mai expoziția  „Atelier 35”, un eveniment dedicat artiștilor aflați la început de carieră. Lucrările vor putea fi văzute în cadrul Galeriei „La GARD”. Edițiile precedente au demonstrat că „Atelier 35” nu este doar o expoziție, ci și o platformă de dezbatere și dialog pentru tinerii artiști, care sunt încurajați să-și asume o poziție activă pe scena artistică.

Fiind o manifestare artistică de anvergură încă din anii `60, considerăm că o amintire a începuturilor acestui eveniment este necesară și oportună. Conceptul «Atelier 35» a fost promovat de Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași și susținut prin înființarea unui cenaclu în care se dezbăteau diferite teme, se întocmea un plan expozițional anual în galeriile de artă și se stabilea participarea artiștilor la simpozioane tematice și tabere de creație. «Atelier 35» a avut relevanța sa în epocă, dar mai pregnant în prezent, ca o formă instituționalizată de încadrare pe criteriul calității a tinerei generații de artiști. Oportunitatea proiectului vine în raport cu prioritățile comunității, conturându-se din ce în ce mai puternic ca o punte între diferitele instituții de învățământ artistic, între diversitatea de tendințe și tehnici și, nu în ultimul rând, între artiști și public.”, a declarat Maria Bilașevschi, critic de artă. 

            Anul acesta „Atelier 35” continuă să fie un fragment de cultură în perpetuă schimbare. Expoziția de artă vizuală „Atelier 35” va putea fi urmărită și pe pagina de Facebook a Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, unde vor fi postate cele 87 de lucrări ale participanților. De asemenea, pe pagina https://uapriasi.ro/ se va publica catalogul cu lucrările în format PDF pentru a putea fi vizualizate mai ușor.

Critic de artă Dr. Maria Bilașevschi

Skip to content