Rezultat – proba scrisă- Șef birou programe culturale

Casa de Cultură a Municipiului Iași

   Mihai Ursachi

                                                  Rezultat – proba scrisă

                                         Șef birou programe culturale

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Nota proba scrisă Admis/respins
1.  BILAȘEVSCHI MARIA SILVIA        94 ADMIS

Secretar comisie de concurs,   
Dudeanu Tudorita                           

Afișat,azi, 12.03.2019, ora 12 și 45min.

Skip to content