DSC_5251

Expoziţiile „Hopa Mitică” şi „AN 2016”, vernisate la Iaşi

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi şi Clubul Fotografilor Iaşi au organizat marţi, 14 martie, două expoziţii de fotografie: „Hopa Mitică”, semnată de Claudiu Bîrliba şi „AN 2016”. Prima expoziţie citeste mai departe »

Hopa Mitica - afis - 01

Expoziție de fotografie – Hopa Mitică

Casa de Cultură ”Mihai Ursachi” a Municipiului Iași Clubul Fotografilor din Iași Galeria de Artă ”La Gard” Expoziție de fotografie ”Hopa Mitică” ”Foto-sucituri” de Claudiu Bîrliba În această expoziție sunt cuprinse șaptesprezece citeste mai departe »

AN2016 - afis 2

Expoziție de fotografie – AN 2016

Casa de Cultură “Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi Clubul Fotografilor Iaşi Galeria de Artă “Labirint” Expoziţie de fotografie AN 2016 Bianca Adiaconiței, Florin Aioanei, Mihaela Ajităriți, Ioan Apetrei, Nicu Apostu, Marius Balan, citeste mai departe »

Festivalul Internațional “Poezia la Iași” ediția a III-a

afis general

afis general

În perioada 22-29 mai, Iașul va fi asaltat de 111 poeți din 13 țări, reprezentanți ai Poeziei de pe trei continente: Europa, America de Sud și Asia. Alături de cei 73 de poeți din România, vor participa la acest regal liric 38 de poeți din străinătate, autori reprezentativi ai Poeziei din: Mexic, Brazilia, China, Franța, Germania, Serbia, Ucraina, Republica Moldova, Slovacia, Israel, Cehia. Printre numele de referință prezente la ediția din acest an se numără: Ileana Mălăncioiu, Dinu Flămând, Vasile Tărâțeanu, Nicolae Prelipceanu, Jacques Fournier, Gustavo Osorio, Adam Puslojic, Cristian Schenk, Marilia Garcia, Serghei Biliucov, Leo Butnaru, Arcadie Suceveanu, Nicolae Dabija, Valeriu Matei, Milan Richter.

Ediția a III-a a Festivalului Internațional ”Poezia la Iași” este gândită în jurul recitalurilor de poezie pe care cei 111 poeți le vor susține atât în incinta unor licee, facultăți și biserici, dar și în aer liber, în cartierele orașului. De asemenea, Palatul Culturii și Parcul Copou vor găzdui mai multe recitaluri extraodrinare și conferințe susținute de către invitații de marcă.

Poezia la Iași se va desfășura sub egida Festivalului Internațional al Educației. Este un proiect cultural semnat de către poeții Adi Cristi și Cassian Maria Spiridon, directorul Casei de Cultură ”Mihai Ursachi” a Municipiului Iași, respectiv președintele Fundației Culturale Poezia.

Program:

Luni, 23 mai 2016

Orele 09:00-10:00 – Parcul Copou

”Sub aripa lui Eminescu”
Recital extraordinar de poezie a poeților invitați la cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional „Poezia la Iași”

Orele 10:15 – 11:30

Conferință de presă – Parcul Copou (Sala Mare a Primăriei)

Orele 12:00 – 14:00

”Poezia semnului”
Xu Weifeng, Yao Hui, Shu Dandan, Wang Mingyung
Recital extraordinar de poezie
(Sala Voievozilor Palatul Culturii)

Orele 17:00-18:00

Recital extraordinar de poezie
Milan Richter, Fadwa Suleiman, Emil Brumaru
Sala Voievozilor – Palatul Culturii

Orele 18:00-19:00

”Poetul slav și daco-mut”
Adam Puslojic
Recital extraordinar de poezie
(Sala Voievozilor Palatul Culturii)

Orele 19:00-21:00

Inmânarea titlului de cetățean de onoare al orașului Iași renumitei soprane Maria Slătinaru Nistor de către Primarul interimar al Iaşului, Mihai Chirica.

Spectacol: „Gala de Operă”
Deschiderea celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional „Poezia la Iași”

(Sala Voievozilor Palatul Culturii)

program1

program2

Sâmbătă 28 mai 2016

Orele 10:00-12:00
Recitaluri de poezie în Biserica „Sf. Nicolae” Copou

Orele 12:00 – 13:00 
Conferința „Un secol de Dada” (Serghei Biliucov)
Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” – Parcul Copou

Conferința „Contribuţia poeziei străine la crearea unei tradiţii poetice naţionale: modernizare şi canon” Xu Weifeng
Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” – Parcul Copou

Orele 17:00-19:00

Recital extraordinar de poezie
Dinu Flămând, Jacques Fournier, Gustavo Osorio, Andrei Zanca
(Sala Voievozilor Palatul Culturii)

Orele 19:00-21:00

Festivitatea de închidere a Festivalului
Acordarea plachetelor de „Poet al Iașilor”, de „Ambasador al Poeziei”, precum și a diplomelor de la a treia ediție a Festivalului Internațional ”Poezia la Iași”.

Spectacol: Valori din patrimonial Capitalei Culturale

Poeți invitați:

grupa1

grupa2

grupa3

 

grupa4

grupa5

grupa6

grupa7

grupa8

grupa9

grupa10

ANUNȚ

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – MIHAI URSACHI   

organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul

instituției din Bulevardul Carol I – Parc Copou, localitatea Iași,

județul Iași,  la data de 22 aprilie 2016, ora 09.30, proba scrisă  și   în

data de 22 aprilie 2016, ora 13.00 interviul, pentru ocuparea

posturilor contractuale vacante  de:

1.Referent de specialitate coordonator festivaluri și evenimente, studii superioare, grad.I – 1 post.

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii superioare  finalizate cu diplomă de licență;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 10 ani;

– cunoştinţe de operare pe calculator , nivel mediu;                              

 1. Referent de specialitate literatură, studii superioare de specialitate, grad I – 1 post;

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii superioare de specialitate finalizate cu diplomă de licență;

–  vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani;

–  un volum de beletristică publicat;

– cunoştinţe de operare pe calculator , nivel mediu;

 1. Referent de specialitate organizare manifestări cu minorități și personae cu dizabilități, studii superioare, grad I – 1 post;

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii superioare  finalizate cu diplomă de licență;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani;

– cunoştinţe de operare pe calculator , nivel mediu;

 1. Referent de specialitate scriere proiecte culturale din fonduri naționale și europene, studii medii, treapta I A– 1 post;

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii medii  finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechimea în specialitatea  postului: 3 ani;                                –

–  cunoştinţe de operare pe calculator , nivel avansat;

 1. Referent de specialitate asistentă tehnică (audio, video și tipografie), studii medii, treapta I A– 1 post;

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii medii  finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechimea în specialitatea postului: 4 ani;                                                

– cunoştinţe de operare pe calculator, nivel avansat;                            

                             

*Bibliografie pentru concurs – referenți de specialitate

 1. Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea și

desfășurarea activității așezămintelor culturale;

 1. Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și

Desfășurarea activității așezămintelor culturale;

 1. Activitatea culturală ieșeană – informații generale.

 

*Dosarul de concurs

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de

concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata directorului instituției;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta

identitatea, potrivit legii, dupa caz;

 1. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte

care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care

atesta indeplinirea condițiilor specifice;

 1. d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz,

o adeverinta care sa ateste vechimea in muncă, in meserie si/sau in

specialitatea studiilor;

 1. e) cazierul judiciar;
 2. f) adeverinta medicală care sa ateste starea de sănatate

corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii

concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de către

unitatile sanitare abilitate;

 1. g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)  și  c) vor fi prezentate și în original în

vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Casei de Cultură

”Mihai Ursachi”, între orele 12.00 – 16.00, până la data de

11.o4.2016.         

Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul Casei de Cultură a

Municipiului Iași “Mihai Ursachi”  și la   telefon: 0232.26.75.47.

Programarea expoziţiilor – 2016

Nr. Perioada

expoziţiei

Galeria

„La Gard”

Vernisaj

„La Gard”

Galeria

„Labirint”

Vernisaj

„Labirint”

L 07 dec. 2015 – S 26 dec. 2015 Claudiu Bîrliba ş.a. – grup Mc 16 dec. 2015 Manuscrise şi documente L 14 dec. 2015
L 28 dec. 2015 – S 16 ian. 2016 O iniţiere în Fotografie (XXV) – colectivă M 12 ian. 2016 Vasile Iacob – personală M 12 ian. 2016
L18 ian. 2016 – S 06 feb. 2016 Dan Mandachi – personală Facsimile Mihai Eminescu
L 08 feb. 2016 – S 27 feb. 2016 Liceul de Arta “Octav Bancila” Diana Dimitriu – fotografie
L 29 feb. 2016 – S 19 mar. 2016 Oana Damir – personală Oana Damir – personală
L 21 mar. 2016 – S 09 apr. 2016 Ziua Internationala a Teatrului O iniţiere în Fotografie (XXVI) – colectivă M 22 mar. 2016
L 11 apr. 2016 – S 30 apr 2016 Fotografie colectivă Ionuţ Rebegea ş.a. – colectivă
L 02 mai 2016 – S 07 mai 2016 Afişele/pozele unui ONG Iulian Ganu – personală
L 09 mai 2016 – S 21 mai 2016 Mihaela Burlacu – personală
L 23 mai 2016 – S 11 iun 2016 Festivalul Poeziei Revisiting Art History/Anca Floroiu
L 13 iun. 2016 – S 02 iul. 2016 Punct-eul – arta contemporana – pictura Nicoleta Gaiginschi – pictura
L 04 iul. 2016 – S 23 iul. 2016 Cristian Ţibu – personală O iniţiere în Fotografie (XXVII) – colectivă
L 25 iul. 2016 – S 13 aug. 2016 Teatrul national Vasile Alecsandri Teatrul 200 de ani
L 15 aug. 2016 – S 03 sep. 2016 Răzvan Şchiopu – personală Florin Aioanei, Alex Pohaţă (Ipoteşti)
L 05 sep. 2016 – S 24 sep. 2016 Constantin Cabiniuc ş.a. – colectivă Constantin Ciofu ş.a. – colectivă
L 26 sep. 2016 – S 15 oct. 2016 Teatrul Luceafarul O iniţiere în Fotografie (XXVIII) – colectivă
L 17 oct. 2016 – S 05 noi. 2016 Cristian Ungureanu – pictura Oana Ciobotaru / Andreea Dascalu pictura
L 07 noi. 2016 – S 26 noi. 2016 Larisa Maxim ş.a. – grup Vasile Ursache – personală
L 28 noi. 2016 – S 17 dec. 2016 Cristian Diaconescu/Sorin Purcaru Colectiva grafica
L 19 dec. 2016 – S 07 ian 2017 Vasile Iacob – personală O iniţiere în Fotografie (XXIX) – colectivă
L 09 ian. 2017 – S 28 ian. 2017
L 30 ian. 2017 – S 18 feb. 2017

O iniţiere în Fotografie cu Dan Mititelu – a XXVII-a ediţie

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi vă invită să începeţi luni, 4 aprilie 2016, de la ora 18,
O iniţiere în Fotografie cu Dan Mititelu 
– a XXVII-a ediţie

Se organizează 20 de întâlniri de câte două ore, în fiecare zi de luni şi joi, între orele 18 şi 20.

Pentru 40 de ore, fiecare participant(ă) trebuie să achite, în total, numai 100 (o sută) lei.

Înscrierile se pot face de luni până vineri, între orele 9 şi 14, la sediul Casei de Cultură “Mihai Ursachi” (Iaşi, b-dul “Carol I”, Parcul Copou; tel.: 0232-26.75.47).
La prima întâlnire a (par)cursului fotografic intrarea este liberă pentru persoanele nehotărâte.

Alte informaţii în:

http://dan-mititelu.ro/teme

https://www.facebook.com/events/1107983322555991

O iniţiere în Fotografie cu Dan Mititelu - a XXVII-a ediţie

„De-ale gurii”, expoziţie colectivă de fotografie

Casa de Cultură “Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi

O iniţiere în Fotografie cu Dan Mititelu

Clubul Fotografilor Iaşi

Galeria de Artă “Labirint”

Parcul Copou, Iaşi

Bianca Adiaconiţei, Mihaela Ajităriţi, Mădălina Bejuşcă, Oana Bujdei, Odetta Carneci, Andrei Dîscă, Mădălina Gavril, Gabriel Georgescu, Patrisia Marian, Cătălina Neculau, Alexandra Uncheşel.


Vernisajul expoziției: marţi, 22 martie 2016, de la ora 18.30, în Sala “Diotima”.

Perioadă: luni, 21 martie 2016 – sâmbătă, 9 aprilie 2016.

Alte informaţii în:

https://www.facebook.com/events/571201793035882

https://www.facebook.com/Dan.Mititelu.Copou.Iasi

„De-ale gurii”, expoziţie colectivă de fotografie

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo