DSC_5251

Expoziţiile „Hopa Mitică” şi „AN 2016”, vernisate la Iaşi

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi şi Clubul Fotografilor Iaşi au organizat marţi, 14 martie, două expoziţii de fotografie: „Hopa Mitică”, semnată de Claudiu Bîrliba şi „AN 2016”. Prima expoziţie citeste mai departe »

Hopa Mitica - afis - 01

Expoziție de fotografie – Hopa Mitică

Casa de Cultură ”Mihai Ursachi” a Municipiului Iași Clubul Fotografilor din Iași Galeria de Artă ”La Gard” Expoziție de fotografie ”Hopa Mitică” ”Foto-sucituri” de Claudiu Bîrliba În această expoziție sunt cuprinse șaptesprezece citeste mai departe »

AN2016 - afis 2

Expoziție de fotografie – AN 2016

Casa de Cultură “Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi Clubul Fotografilor Iaşi Galeria de Artă “Labirint” Expoziţie de fotografie AN 2016 Bianca Adiaconiței, Florin Aioanei, Mihaela Ajităriți, Ioan Apetrei, Nicu Apostu, Marius Balan, citeste mai departe »

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 15.05.2015

Funcţia contractuală pentru care se organizează concurs:
1. Referent arta plastica si arte vizuale
Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selectiei dosarelor: 13.05.2015, ora 17.00
Numele si prenumele candidatului: Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarelor
1. Bilașevschi Maria Silvia Admis
2. Mîrzac  Adrian Respins lipsa vechime munca
Observatii formulate de către membrii comisiei: –
Informaţii privind proba scrisă
Data si ora desfasurarii probei scrise: 15.05.2015, ora 10,00
Probleme intervenite in timpul desfasurarii probei scrise: Nu au intervenit probleme
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. Bilașevschi Maria Silvia 100 Admis
Informaţii privind interviul
Data si ora desfasurarii interviului: 15.052015, ora 13,00
Probleme intervenite in timpul desfăşurării interviului: Nu au intervenit probleme
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al interviului Rezultatul
1.  Bilasșevscchi Maria Silvia 100 Admis
Rezultatul final al concursului
Functia contactuală: Referent artă plastică și arte vizuale
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al concursului Rezultatul
1.  Bilașevschi Maria Silvia 100 Admis
Comisia de concurs: Semnatura
1. Adrian Rosentzveig
2. Florin Morun
3. George Pânzaru
Secretarul comisiei: Tudorita Dudeanu                                                                                                  Semnatura

Comisia de concurs

SELECȚIA DOSARELOR DE CONCURS

pentru ocuparea postului de Referent arta plastică și arte vizuale-gr.I

 

Rezultatele obținute în urma selectării dosarelor de înscriere în vederea participării la concursul organizat la data de 15 mai 2015, pentru ocuparea postului de Referent artă plastică și arte vizuale in cadrul Casei de Cultură ”Mihai Ursachi” a Municipiului Iași, sunt:

Nr.Crt.
Numele și prenumele
Rezultatul obținut
Motivația respingerii
1.
BILAȘEVSCHI MARIA-SILVIA
ADMIS
2.
MÎRZAC ADRIAN
RESPINS
Lipsă vechime în muncă, dosar incomplet

Zilele revistei „Convorbiri literare”

Zilele revistei Convorbiri literare 2015

ANUNȚ

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – MIHAI URSACHI  organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul instituției din Bulevardul Carol I – Parc Copou, localitatea Iași, județul Iași,  la data de 15 mai 2015, ora 10.00, proba scrisă și  în data de 15 mai 2015, ora 13.00 interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant de Referent artă plastică și arte vizuale, studii superioare, grad.I – 1 post.

Condiții de participare:

– nivelul studiilor: studii superioare de specialitate finalizate cu diplomă de licență sau doctorat în arte plastice;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 4 ani

– cunoştinţe de operare pe calculator programe de grafică: CorelDRAW, Photoshop și InDesing.

Bibliografie pentru concurs – referent artă plastică și arte vizuale

1. Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;

2. Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea șI desfășurarea activității așezămintelor culturale

3. Activitatea culturală ieșeană – informații generale.

Dosarul de concurs

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata directorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b) șI c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Casei de Cultură ”Mihai Ursachi”, între orele 12.00 – 16.00, până la data de 13 mai 2015, ora 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul Casei de Cultură a Municipiului Iași “Mihai Ursachi” și la  telefon: 0232.26.75.47.

 

Director,

Adi Cristi

Andreas Feininger: „Fotograful creator” – Eveniment editorial şi dezbatere publică

Editura „Polirom”
Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi
Clubul Fotografilor Iaşi

Andreas Feininger: „Fotograful creator” – dezbatere publică pornită de la o carte fundamentală –

Marţi, 21 aprilie 2014, de la ora 18.00.
Sala „Diotima”, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi
(b-dul Carol I, Parcul Copou).

Editura „Polirom” a pregătit şi alte câteva surprize ce vor fi dezvăluite numai cu acest prilej.
Intrarea în sală este liberă pentru toate persoanele pasionate de Fotografie.

Alte muuulte detalii despre, întru şi pentru fotografele creatoare şi fotografii creatori se află în:
https://www.facebook.com/events/810253819028367

Andreas Feininger: „Fotograful creator” - Eveniment editorial şi dezbatere publică

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo