„O nouă contribuție la harta vie a literaturii române”

„O nouă contribuție la harta vie a literaturii române” este un proiect lansat de Uniunea Scriitorilor din România, proiect realizat cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii.

Prin acest proiect cultural, care a debutat în anul 2021, Uniunea Scriitorilor își propune să configureze o hartă simbolică a României, identificând și evidențiind, pentru diversele centre din geografia noastră, scriitori care, prin calitatea literaturii lor, sunt reprezentativi pentru acele zone culturale. „Literatura noastră de astăzi numără izbânzi importante, din păcate prea puțin cunoscute. Această trecere în revistă realizată prin proiectul nostru este menită să aducă în atenția publicului o parte dintre scriitorii români de astăzi, din diverse generații și răspândiți peste tot în țară, autori ai unor opere de certă valoare, care se înscriu într-o strălucită tradiție, continuând-o în chip remarcabil. Harta literară propusă de noi pune în lumină „zăcămintele” de natură imaterială pe care le deținem: și anume, talentul literar sau, cu o altă formulare, creația literară. Prea adesea neluată în seamă de epoca noastră excesiv de grăbită, creația literară reprezintă o bogăție pe care niciun stat responsabil nu-și poate îngădui să o irosească. De aceea orice demers cultural destinat să promoveze literatura română de astăzi, cu autori și opere la vârf, se cuvine să stea în atenția tuturor, autorități și public. Nici o clipă nu trebuie să uităm că literatura vie de astăzi reprezintă patrimoniul de mâine, prin care ne legitimăm identitar”, precizează Uniunea Scriitorilor din România.

Proiectul Uniunii Scriitorilor din România vizează să evidențieze, într-o modalitate audiovizuală complexă, unitatea și organicitatea literaturii române de azi, în toate regiunile țării și, totodată, să ofere o imagine convingătoare privind potențialul creator românesc din domeniul culturii scrise. Totodată, dorește să dea un imbold tinerilor creatori și cititorilor, cu privire la valoarea literaturii române contemporane și la relevanța ei în societate.

În cadrul proiectului „O nouă contribuție la harta vie a literaturii române” , ediția a II-a,  proiect realizat cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii, participă un număr de 31 de scriitori: Hanna Bota, Leo Butnaru, Liviu Capșa, Vitalie Ciobanu, Andrei Cornea, Dan Cristea, Adi Cristi, Demeny Peter, Mircea Dinescu, Gellu Dorian, Mihai Firica, Gabriela  Gheorghisor, Andrea Hedeș, Vasile Igna, Ioan B. Lefter, Stefan Mitroi, Ioan T. Morar, Andrei Novac, Ovidiu Pecican, Marta Petreu, Ioan Aurel Pop, Ion Pop, Cassian Maria Spiridon, Mircea Stâncel, Arcadie Suceveanu, Alex Ștefănescu, Marcel Tolcea, Florin Toma, Jean Radu Văcărescu, Florina Zaharia. Proiectul este prezentat de  Gabriel Chifu, Cristian Pătrășconiu, Răzvan Voncu.

Selecție autori: Nicolae Manolescu

Selecție și prezentări autori: Cristian Pătrășconiu și Răzvan Voncu

Idee și scenariu, coordonare proiect: Gabriel Chifu

Realizare film: Theodor Hossu Longin

Puteți urmări accesând:

Skip to content