RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 24.07.2015

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI
24.07.2015
Funcţia contractuală pentru care se organizează concurs:
1. Îngrijitoare
Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selectiei dosarelor: 17.07.2015
Numele si prenumele candidatului: Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarelor
Gâlii Corina Elena Admis
Observatii formulate de către membrii comisiei: –
Informaţii privind proba practică
Data si ora desfasurarii probei practice: 24.07.2015, ora 10,00
Probleme intervenite in timpul desfasurarii probei practice: Nu au intervenit probleme
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al probei practice Rezultatul
Gâlii Corina Elena 77,16 Admis
Informaţii privind interviul
Data si ora desfasurarii interviului: 24.07.2015, ora 13,00
Probleme intervenite in timpul desfăşurării interviului: Nu au intervenit probleme
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al interviului Rezultatul
1. Gâlii Corina Elena 72,33 Admis
Rezultatul final al concursului
Functia contactuală :Îngrijitoare
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al concursului Rezultatul
1.  Gâlii Corina Elena 149,49 Admis
Comisia de concurs: Semnatura
1. Adrian Rosentzveig
2.Amariței Adriana
3. Bilașevschi Maria Silvia
Secretarul comisiei: Lupu Alexandra                                                                                             Semnatura
Skip to content