Anunț

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD A PERSONALULUI CONTRACTUAL

                   Având în vedere prevederile art. 41.1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificată și completată prin H.G. nr.1027/2014,

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – MIHAI URSACHI anunță organizarea și desfasurarea examenului de promovare în grad a personalului contractual din cadrul CASEI DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – MIHAI URSACHI.

          Promovare de la referent treapa IA, studii medii la referent grad professional I , studii superioare:

 1. Referent treapta IA studii medii promovare în postul de referent regizor gradul I – un post din Compartimentul Programe culturale
 2. Referent treapta IA studii medii promovare în postul referent grafician, gradul I – un post din Compartimentul Programe culturale

 

           Condiții de participare la examen:

          Pentru a participa la EXAMENUL de promovare de la REFERENT treapta IA la REFERENT gradul professional I studii superioare, candidatul trebuie să fi obtinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate și obtinerea examenului de licentă la Facultățile de profil.

          Examenul constă în proba scrisă pentru promovare în grad profesional

 

Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional:

 1. Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
 1. Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
 1. Adriana Botez-Crainic – ISTORIA ARTELOR PLASTICE. ARTA ANTICĂ ȘI MEDIEVALĂ, Vol I
 1. Adriana Botez-Crainic – ISTORIA ARTELOR PLASTICE. ARTA MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ, VOL II
 1. Appia, Adolphe, Opera de artă vie, Editura Unitext, Bucureşti 2000
 1. Artaud, Antonin, Teatrul şi dublul său, Editura Echinox, Cluj-Napoca 1997
 1. Brook, Peter, Spaţiul gol, Penguin Books, Londra 1982
 1. Grotowski, Jerzy, Spre un teatru sărac, Editura Unitext, Bucureşti 1998
 1. Brecht, Bertold, Mic organon despre teatru, “Teatrul Azi”, nr. 2, 1949
 1. Stanislavski, Konstantin, Munca actorului cu sine insusi, Editura Nemira, 2013 

 

          Dosarul de concurs
Pentru inscrierea la examenul de promovare candidatii vor prezenta un dosar de examen care va contine urmatoarele documente:
a) Cerere de inscriere la examen adresata conducatorului institutiei publice;
b) Copiile de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale.

          Examenul va avea loc în data de 09.08.2017, ora 10.00, proba scrisă,  la sediul Casei de Cultură a Municipiului Iași – Mihai Ursachi.

Skip to content