Examenul de trecere la studii superioare din funcția Operator sunet, lumini, studii medii(M), treapta I la Operator sunet,lumini, studii superioare (S), Grad profesional IT;

CASA DE CULTURĂ MIHAI URSACHI A MUNICIPIULUI IAȘI — organizează
examen de trecere de la studii medii la studii superioare, la sediul instituției din Bulevardul Carol
I — Parc Copou, localitatea Iași, județul Iași, la data de 06.01.2022, ora 09.30, proba scrisa în
baza art. 41 – 45 din Regulamentul — cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare.

 • Examenul de trecere la studii superioare
  din funcția Operator sunet, lumini, studii medii(M), treapta I la Operator sunet, lumini,
  studii superioare (S), Grad profesional IT;
  Condiții specifice:
  Poate participa la examenul de promovare pe o funcție pentru care este prevăzut un nivel
  de studii superior, persoana care îndeplinește următoarele condiții:
  ” să fie angajat al instituției;
  ” să fi absolvit studiile superioare în perioada în care este angajat al instituției;
  ” să cunoască programele de calculator CorelDRAW, Word
  Bibliografie:
  -Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și
  desfășurarea activității de impresariat artistic;
  -Programele de calculator CorelDRAW, Word
  -Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind
  înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
 • Legea dreptului de autor și a drepturilor conexe nr.8/1996, cu modificările și completările
  ulterioare;
  -ROF si ROI al Casei de Cultură “Mihai Ursachi” a Municipiului Iași
  -Codul de conduita;
 • A. Bentkowsk-Kafel, Cashen T., Gardiner H., Digital art history: a subject in transition,
  Intellect, Bristol, 2005
 • WandsB., Art ofthe digital age, Thames&Hudson, New York, 2006
  Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei de Cultură ”Mihai Ursachi”a Municipiului Iași și la telefon: 0232.26.75.47
anunt-examen-studii-superioare

Skip to content