Poem vizual II

Pentru orice român definit de integritatea con­ştiinţei naţionale şi culturale, atributul cel mai uzitat, dar nicidecum devalorizat, asociat cu Emines­cu, este cel de „Poet naţional”. Această formulare laconică şi aparent finită ca semnificaţie are două coordonate cauze esenţiale: Eminescu a contribuit decisiv la formarea conştiinţei noastre culturale şi a influenţat direct sau indirect în diverse grade şi felurile moduri, dar fără contenire întreaga evolu­ţie ulterioară a literaturii tomâne. Eminescu este la noi recunoscut drept cea mai desăvîrşitâ sinteză a geniului românesc ce transcende orice fruntarii descumpănitoare ale vremelniciilor sociale ori cul­turale.

Expoziţia „Poem vizual II” propune un alt mod de receptare a creaţiei artistice contemporane pornind de la substanţa poemelpr şi poposind în proza eminesciană, privirea artistică se imersază în cea eminesciană. Universul dobândeşte virtualitate estetică, imaginea închipuită vine din lăuntrul lucrurilor şi din afara lor; imaginile se nasc şi curg fără început şi fără sfârşit.

Expun Maryna Benedyka (Polonia), Corina Coatu, Gabriela Enache, Maria Rusu, Diana Melnic, Ori Meri, Karol Mihai, Cezara Moraru, Ioana Palamar, Alina Sărăuleanu, Aris Tureac, Mădălina Vieriu, Irina Voicu
Coordonatori:
prof. univ. dr. Mihai Tarași, conf. univ. Zamfira Bîrzu, conf. univ. dr. Cristian Neagoe, conf. univ. dr. Cristian Ungureanu, lector univ. dr. Ioan Pricop, asist. univ. dr. Adrian Crîșmaru, asist. univ. dr. Ioana Palamar
Curator: dr. Maria Bilașevschi
Expoziția este deschisă până la data de 30 Iunie, iar intrarea este liberă. 

Skip to content