Raport final al concursului

 

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

              21.10.2016

Funcţia contractuală, temporar vacantă, pentru care se organizează concurs:                                                                      
1. Îngrijitoare
Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selectiei dosarelor: 17.10.2016
Numele si prenumele candidatului: Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarelor
Ceremuș Ionela Adelina Admis
Observatii formulate de către membrii comisiei: –
Informaţii privind proba scrisă
Data si ora desfasurarii probei scrise: 21.10.2016, ora 10,30
Probleme intervenite in timpul desfasurarii probei practice: Nu au intervenit probleme
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al probei practice Rezultatul
Ceremuș Ionela Adelina         85 Admis
Informaţii privind interviul
Data si ora desfasurarii interviului: 21.10.2016, ora 12,00
Probleme intervenite in timpul desfăşurării interviului: Nu au intervenit probleme
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al interviului Rezultatul
Ceremuș Ionela Adelina 94,66 Admis
Rezultatul final al concursului
Functia contractuală, temporar vacantă : Îngrijitoare
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al concursului Rezultatul
Ceremuș Ionela Adelina 89,83 Admis
Comisia de concurs:  
1. Adrian Rosentzveig
2. Bilașevschi Maria Silvia
3. Pânzaru George Adrian
Secretarul comisiei: Dudeanu Tudorița

 

 

 

 

 

 

Skip to content