Expozitie Sorin Purcaru – „Ei înşişi”

În perioada 19 ianuarie – 9 februarie 2018, la Galeria “La Gard” a Casei de Cultură “Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi vor fi expuse reproducerile fotografice ale lucrărilor artistului Sorin Purcaru, conferențiar universitar doctor în cadrul Universității Naționale de Arte “George Enescu” Iași.

Expoziția intitulată Ei înșiși cuprinde o serie de fotografii ale lucrarilor artistului realizate în bronz sau oţel.

“Sorin Purcaru este unul dintre cei mai activi, dinamici şi creativi artişti din România. Cu un număr important de expoziţii personale şi de grup, artistul s-a remarcat prin consecvenţa şi constistenţa proiectelor artistice, proiecte care propun lecturarea artei sculpturale dintr-o perspectivă contemporană, cu accent pe inovaţie, abordând schimbările şi deschiderile impuse de globalizare şi de comunicarea inter-culturală într-o cheie aparte. Expoziţia cuprinde o serie de reproduceri după lucrări realizate în bronz sau oţel, configurații inedite, antropo sau zoomorfizate, cu arcuiri grațioase rezultate din contrastul dintre forma creată și elementele ready made (clopote, chei, broaşte) inserate, drepte sau răsucite, echilibrate pentru a crea o tensiune direcţională. Interogând și adesea confruntând persuasiv bagajul teoretic postmodern, Sorin Purcaru articulează răspunsuri în care nu miza estetică ori teoretizarea excesivă este cea care primează ci dorinţa de a oferi o deschidere spectatorului cu privire la schimbările de profunzime ce se petrec între societăţi, indivizi. Artistul reușește ruperea de gravitatea structurilor metalice clasice selectând și inserând în fiecare lucrare fragmente de obiecte adesea găsite accidental care, la rândul lor, evoluează sub forma unor structuri independente ce se autocuprind”, curator dr.  Maria Bilaşevschi.

afis-sorin-purcaru

afis-sorin-purcaru

Skip to content