Poemele Luminii

-La Galeria „La Gard” aveţi ocazia să cunoaşteţi creaţia a doi tineri artişti, Andreea Zabulic şi Bogdan Cîmpan, viitori absolvenţi ai specializării „Grafică” din cadrul Facultăţii de Arte Vizuale şi Design, într-un dialog vizual – grafică şi fotografie, ce gravitează conceptual în jurul metaforelor ce se nasc din dihotomii: alb şi negru, deschis şi închis, dinamism şi solitudine, mişcare şi încremenire, diferite memorii asupra unei clipe. Dacă prin minuţiozitatea liniei şi a punctului din desen clipa pare că se hiper-dilată, devenind eternă prin propria memorie asupra spaţiului, în fotografie aceasta se suprapune amintirii artistului despre spaţiu şi a spaţiului despre el însuşi (cu aglomerări umane, vehicule în mişcare, urme şi umbre). Ambele lumi conturate pornesc de la om, deşi, în mod surprinzător, acesta nu apare ca personaj, ci mai degrabă ca absenţă, ca extragere din peisaj. De la lucrările Andreei Zabulic ce forează în profunzimea Eu-lui pentru a proiecta imaginile întipărite în memorie în spaţii indefinite ce se conturează prin unirea observaţiei cu imaginaţia, o sagă a misterului ce înconjoară existenţa, la cele ale lui Bogdan Cîmpan unde disoluţia timpului şi a spaţiului emerge din multiplele suprapuneri ale unei senzaţii asupra existenţei, povestea spusă de cei doi artişti se întrepărtrunde, fără opoziţii, asemenea jumătaţilor aceluiaşi întreg. Din întuneric şi umbră ţâşneşte lumina, artiştii explorând nu vidul, ci suma trăirilor reduse la sclipiri de lumină, la raze ce plutesc în noapte, într-un oraş, pe o stradă, pe o bancă, lungi coridoare, paravane sau ferestrele unui tramvai.

Andreea Zabulic cercetează, analizează şi decantează realul prin propriile coordonate, cele ale subconştientului activ ce se dezvăluie prin introspecţie. Peisajul urban al artistei, deşi păstrează pseudo-repere fizice, poate fi văzut drept o amplă metaforă asupra propriei sensibilităţi şi inteligenţe transcrisă universal, transferând elemente din planul abstract al înţelesurilor în cel figurativ- concret al formelor.

Bogdan Cîmpan observă atât mișcarea corpurilor (umane, arhitecturale sau vehicule) cât și spațiului în care acestea se mișcă, lăsând impresia că în fapt nu există un spațiu finit, ci doar reprezentarea acestuia. Dizolvând urbanul în întunericul nopţii, artistul crează o ambiguitate vizuală multistratificată, manipulând relația dintre privitor și subiect prin atmosferă, la limita dintre intruziune şi intimitate, dintre colectiv şi personal.

Lumina revelaţiei vs. lumina neoanelor, întunericul metaforă a stăruinţei autodescoperirii vs. cel al misterului nopţii, oraşul imaginat şi oraşul văzut prin lentila aparatului, mişcare şi timp, spaţiu şi spaţii ale imaginaţiei, expoziţia “Poemele Luminii” va putea fi descoperită de fiecare, până pe data de 20 iunie.  

Maria Bilaşevschi

Andreea Zabulic – a absolvit ciclul de licență la specializarea “Grafică” a Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași, sub îndrumarea profesorilor Atena-Elena Simionescu și Dragoș Pătrașcu, continuându-şi studiile cu un masterat, în cadrul aceluiași domeniu. Artista afirmă că „fiecare zi vine cu noi posibilități de creație și de extindere a cunoștințelor și cred că nu există o cale de care să mă simt mai legată decât aceasta. Consider arta ca având rol catartic, terapeutic, este mediul prin care mă pot imersa în universul interior, mi-l pot asuma, traduce, transforma și în cele din urmă, scoate la iveală. În procesul creativ, cu rol de inspirație servesc introspecția, observațiile asupra mediului în care trăiesc, suferința umană, natura, istoria și literatura.”

Bogdan Cîmpan – este un artist în devenire născut și crescut în zona metropolitană a Sucevei. A absolvit Liceul de Arte “Ciprian Porumbescu” din Suceava și a continuat studiile la secția de “Grafică”, FAVD Iaşi a Universități Naţionale de Arte “George Enescu” din Iași. Formele preferate de exprimare sunt grafica și fotografia, acestea find în centrul creației sale. Artistul a participat la câteva expoziții organizate de U.A.P Iași precum “Atelierul 35”, “Tabăra din Piața Unirii Piața Artei”, dar și “Bienala Internațională de gravură” Chișinău 2019.

Skip to content