Puerita ludos 2

Galeria de artă ”Labirint” a Casei de Cultură ”Mihai Ursachi” a Municipiului Iași găzduiește, în perioada 10 – 24 Ianuarie, expoziția de arte vizuale

”Pueritas Ludos 2” aparținând artistei Oana – Daniela Drăgoi, membră a Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Iași. Curatorul expoziției este criticul de artă dr. Maria Bilașevschi.

            ” Puerita Ludos, în traducere „jocurile copilăriei”, este o expoziție ce prezintă copilăria prin ochii copiilor cu tulburări din spectrul autismului. Totodată este o expoziție panotată după viziunea mea, viziune ce îmi amintește de copilărie și de jocurile de demult. Această expoziție îmbină un stil abstract cu o tehnică mixtă de pictură cu degetele, palma și piciorul, cât și cu alte instrumente neconvenționale, care duc către rădăcinile picturii și anume picturile rupestre, dezvoltând astfel ideea că în copilărie se află rădăcina/seva din care creștem”. – Oana – Daniela Drăgoi

            ”Artista Oana – Daniela Drăgoi aduce în atenţia publicului studii personale care ne duc în lumea magică a copilăriei, etalând lucrări de pictură și instalație care au ca și centru de interes jocurilor din copilărie estetizate prin interpretări plastice care aduc în prim plan o lume colorată cu simboluri şi formule revalorificate conceptual.

            Oana Drăgoi este un artist profund implicat în tot ceea ce înseamna arta ca formă de terapie. De la pictură la instalație, la inventarea de noi jocuri și forme de interacțiune a copiilor prin artă, Oana vede actul cultural ca pe un act civic, de o înaltă ținută morală și afectivă, dăruind celor care nu au posibilitatea înțelegerii lumii în termeni convenționali, o alternativă la înțelegerea frumosului prin joc. Jocul și dimensiunea sa ludică pornește ca proces prin zecile de desene realizate împreună cu copii și continuă, în expoziție, prin instalațiile ingenioase pe care le propune, fiecare privitor redevenind copil, chiar și pentru o secundă, trăind arta prin emoția culorii și a experimentului.” – dr Maria Bilașevschi

Skip to content