Reintegrarea in imagini vechi si noi

Arta a reprezentat întotdeauna un excelent mijloc de exprimare a sentimentelor, o modalitate de exteriorizare a structurii şi a preocupărilor interioare ale individului,  precum şi un mijloc de proiectare şi comunicare a viziunii artistice despre lume şi viaţă.

Talentul, înclinaţiile artistice pot exista latent în oameni, fiind nevoie doar de un context favorabil în care acestea să se poată pune în evidenţă.

Fotografia este artă, aplicația și practica creării de imagini durabile prin înregistrarea luminii sau a altor radiații electromagnetice, fie prin intermediul unui senzor de imagine, fie prin intermediul unui material sensibil la lumină, cum ar fi filmul fotografic. Este utilizată în multe domenii ale științei, fabricării (de exemplu, fotolitografie) și în afaceri, precum și în utilizări mai directe pentru producția de artă, film și video, scopuri recreative, hobby și comunicare în masă. (https://ro.wikipedia.org/wiki/Fotografie)

Proiectul de faţă îşi propune să promoveze cultura, în general, şi în special activitatea de reintegrare socială a deţinuţor prin intermediul artei fotografice (obiecte realizate de deţinuţi în cadrul activităţilor sectorului de reintegrare socială din unităţile de deţinere din Regiunea Nord-Est, spaţii specifice sectorului intimizate de către specialişti cu ajutorul deţinuţilor cu abilităţi artisitice, imortalizarea unor activităţi specifice sectorului).

Activitatea este cuprinsă în cadrul Planul de activitate – REGIUNEA N-E EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOSOCIALĂ – ANUL 2020 înregistrat în unitatea de deţinere cu nr. de înregistrare 21.981/ 29.01.2020 şi presupune implicarea unităţilor de deţinere din Regiunea Nord-Est.

Expoziția regională stradală „Reintegrarea în imagini” presupune expunerea unor fotografii în Parcul Copou din Iaşi care pun în valoare demersurile constante realizate de personalul serviciului de educaţie şi asistenţă psihosocială, precum şi talentul, înclinaţiile artistice ale deţinuţilor identificate pe perioada detenţiei.

Casa de cultură „Mihai Ursachi” Iaşi pune la dispoziţie 17  panouri de dimensiunea de 1400 x 1000 mm, care vor fi populate cu fotografii, un afiş al expoziţiei şi un extras din noua Strategie naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate (Într-un panou va fi așezat un singur afiș de dimensiune A0 (841 x1189 mm). Afișul va include una sau mai multe fotografii și denumirea penitenciarului în care au fost făcute. Fiecare unitate are libertatea de a aranja fotografiile cum consideră, ele pot fi de dimensiuni diferite și pot include și alte detalii suplimentare (numele unor fotografi,  asociații colaboratoare după caz, denumiri de proiecte sau activități, etc). Afișele pot fi printate pe carton sau hârtie fotografică.)

II. Scopul: cunoașterea nevoilor persoanelor private de libertate în vederea facilitării reintegrării sociale în comunitate

III. Obiectivele operaţionale

·           sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanelor care execută sancţiuni privative de libertate;

·           creşterea şanselor de recuperare socială a persoanelor care au executat sancţiuni privative de libertate;

·           promovarea noii Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.

Skip to content