Textures of Identity

Așteptăm cu nerăbdare Noaptea Albă a Galeriilor, care se va desfășura între 2 și 4 octombrie, în Galeria de artă ”Labirint”.
Expoziția de excepție a artiștilor Alexandra Floarea (pictură) și Alexandru Floarea (designer vestimentar) va putea fi vizionată, în perioada amintită mai sus, între orele 18.00-00.00, respectând normele sanitare și distanțarea fizică specifică perioadei de pandemie.
https://www.facebook.com/notes/noaptea-alb%C4%83-a-galeriilor-nag/m%C4%83suri-de-siguran%C8%9B%C4%83-sanitar%C4%83-pentru-evenimentul-noaptea-alb%C4%83-a-galeriilor-nag-20/10163959677715398/Despre expoziție, criticul de artă, Maria Bilașevschi, spune:”Îndepărtându-se de acumulări metaforizante și preferând explorarea formelor în sine pentru frumosul ce se naște din aleatoriu, Alexandra Floarea studiază materia, o provoacă prin suprapuneri, fuziuni sau transformări. Toată această luptă cu caracter introspectiv și liber este expresia unui refuz asumat de a crea legături evidente între premeditare și imagine. Structuri ce iau pe rând forme anorganice, vegetale, ale unor schelete calcaroase ce ne trimit cu gândul spre o lume microscopică supradimensionată, sunt eliberate prin gest, artista argumentând printr-o explozie în crescendo, crezul său artistic. Alexandra Floarea crede în experimentul cu materiale comune, industriale, neconvenționale precum spuma poliuretanică – pentru a scăpa de tirania formei, picturalul născându-se din asocierile cele mai neașteptate, ȋn texturi irepetabile ce dau forma unor procese mentale, sau stări interioare. Fiecare lucrare pornește de la suprafața plană, asupra căreia artista intervine prin suprapunerea de substanțe și pigmenți, care la rândul lor cresc în structuri singulare, individualizate în eruperea tridimensională.Continuatoare a practicilor „alchimiste” ale lui Burri sau Dubuffet, Alexandra Floarea apelează la mistica intrinsecă a acelor materialelor, care odată activate, își dezvăluie propria valoare. Cu certe apropieri de ceea ce Alloway numea “matter-painting” ori Greenberg “basorelief ascuns”, creația Alexandrei Floarea regenerează jocul dintre materie și memorie, explorând adâncimile intangibile ale spațiului și ale materiei dincolo de perimetrul planului bidimensional.Fixate în rame neutre, densitățile texturale se aglomerează, se întretaie, se presează una pe cealaltă ori țâșnesc eliberate din suport. Materialele folosite sunt o reflectare a prezentului, industrial, anonim, de masă, dar artista le înzestrează cu calități estetice prin intervenția cromatică, temperată, menită să amplifice starea naturală a substanței.Fiecare lucrare în parte conține o aluzie vizuală rezultată din hazardul așezării materiei, însă în ciuda spontaneității și aleatoriului, în compozițiile Alexandrei Floarea se observă un echilibru în sensul clasic al proporției și al armoniei ceea ce face ca la o privire mai atentă să ne dezvăluie frumusețea de adâncime a formei.Suprafețele Alexandrei Floarea te provoacă vizual și tactil prin evocarea unor texturi ce aparțin terestrului dar care în același timp par a se extinde încontinuu spre alte dimensiuni. Fie că apelează la o structură supradimensionată a unor celulelor ce plutesc ȋntr-un fluid ce aminteşte de facerea lumii ori direct la la imaginația privitorului, fiecare piesă face parte dintr-un puzzle ale cărui intensități cromatice și texturale te poartă înspre o descărcare finală.În fapt, prin această abordare a pânzei și a picturii, prin fiecare convexitate sau reducție, Alexandra Floarea dă formă acumulărilor sale ca artist, fără a căuta teoretizarea exhaustivă. Culorile aproape minerale lasă impresia unei tăcute purificări, în compoziții ce reiterează ideea unei permanente inițieri, în care materia ce se însuflețește prin propriu limbaj informal, este atât obiectul, dar mai ales, finalitatea unui discurs plastic întru totul autentic. Cunoscut designer vestimentar, Alexandru Floarea este un scenograf subtil; nu plantează aleatoriu obiectele ci coordonează un mise-en-scène în care lumina, culoarea, îmbinarea elementelor, mişcarea privitorului în jurul lucrării conlucrează la efectul final. Ținutele lui Alexandru Floarea, aduse la viață prin înveliș, sunt o explorare sofisticată a moralității, dar și a conștiinței omului post-modern aflat în fața unui inedit exercițiu de resuscitare a umanului.

ALEXANDRA FLOAREA | absolventă a Universității de Naționale de Arte „George Enescu” Iași – Facultatea de Arte Vizuale și Design, specializarea Pictură.

ALEXANDRU FLOAREA | absolvent al Universității de Naționale de Arte „George Enescu” Iași – Facultatea de Arte Vizuale și Design, specializarea Modă-Design Vestimentar.Expoziția va fi deschisă în perioada 2-30 octombrie 2020. Intrarea este liberă.

Skip to content