EXPOZIŢIA „LA GARD”: Ion Cucu – Cincizeci de ani de literatură II (fotografii cu scriitori români)

În perioada 25 august  – 11 septembrie 2011, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” vă invită să vizitaţi

EXPOZIŢIA „LA GARD”: Ion Cucu – Cincizeci de ani de literatură II (fotografii cu scriitori români)

Aceasta este o a doua expoziţie din opera celui mai cunoscut fotograf de scriitori din România, pe care o prezentăm în galeria noastră.

În expoziţie: Mircea Sîntimbreanu, Cezar Baltag, Daniel Bănulescu, Ioan Es. Pop, Ştefan Damian, Marin Preda, Ovid. S. Crohmălniceanu, Romulus Vulpescu, Alexandru Ivasiuc, Şerban Cioculescu, Nicolae Manolescu, Nichita Stănescu, Nicolae Velea, Mircea Ivănescu, Eugen Simion, Mircea Horia Simionescu, Andrei Ionescu, Petre Stoica, Corneliu Sturzu, George Bălăiţă, Eugen Jebeleanu, Doina Uricariu, Ioan Alexandru, Dorin Tudoran, Mircea Dinescu, Fănuş Neagu, Constantin Abăluţă, Marin Mincu, Dan Cristea, Marta Petreu, Gabriela Adameşteanu, Gabriel Liiceanu, Eugen Negrici, Dan C. Mihăilescu, Valeriu Cristea, Al. George, Virgil Mazilescu.

“Forţa vine din citit. Din cărţi, din muzica simfonică şi din întâlnirile cu scriitorii. De mic mi-a plăcut să citesc. Şi când îmi legănam fraţii în copaie citeam. N-am putut termina medicina din cauza dosarului bătrânului şi trimiterii lui la Canal. Dar mi-a rămas pasiunea pentru portret. Atunci am înţeles că starea celui de pe masa de operaţii ţine cumva de fotografie. Poate că apropierea de scriitori a venit şi din faptul că, fotografiindu-i, retrăiam cumva starea doctorului de dinainte de operaţie. Lucrurile pot fi rodul întâmplării, dar nu cred. M-am întâlnit cu scriitorii pentru că eram bun la fotbal. Jucam în echipa scriitorilor pe fals. De copil organizam meciuri de fotbal între echipe de cartier din Rahova, Ferentari, 13 Septembrie, Antiaeriană. Eram căpitan de echipă, mergeam la Venus, îmi plăcea foarte mult ITA Arad, Dermata Cluj, Carmen-ul şi veşnicul CFR Rapid. Lucram în secţia bromograf a Casei Scânteii când Nicolae Velea m-a descoperit. Şi-aşa am ajuns să-i cunosc, încet-încet, pe toţi: Nichita Stănescu, Băieşu, Păunescu şi încă zeci şi sute de scriitori pe care i-am fotografiat.” – ION CUCU

Ion Cucu s-a născut în Bucureşti, la 29 august 1937, şi are studii de medicină neterminate. În anul 1960 a debutat cu fotoreportaje în cotidianul Scînteia Tineretului, unde a format şi a coordonat o echipă de tineri fotoreporteri. În paralel, a colaborat cu Uniunea Scriitorilor din România şi cu gazete literare din Bucureşti şi din ţară.

Din 1975, la revista Luceafărul, a iniţiat rubrica O istorie a literaturii contemporane văzută de Ion Cucu, unde a publicat săptămânal, timp de două decenii, fotografii din viaţa literară românească. Din 1990 este colaborator permanent al revistei România literară. A ilustrat numeroase lucrări de specialitate, dicţionare ale scriitorilor români şi cele mai importante istorii literare, printre care Dicţionarul scriitorilor români (M. Zaciu, M. Papahagi, Al. Sasu), Dicţionarul general al literaturii române (coord. Eugen Simion), Istoria literaturii române contemporane, 1941-2000 (Alex Ştefănescu), Istoria critică a literaturii române (Nicolae Manolescu).

Expoziţii personale: Nichita Stănescu, 60 de ani de la naştere, Ateneul Român, 1993; Poeţi contemporani, în cadrul primului Festival de Poezie al Municipiului Bucureşti, la Uniunea Scriitorilor din România, 2000; Clipe de viaţă, Club “Prometheus”, 2003; Călătoria (7 iunie – 7 noiembrie 2006, Muzeul Naţional al Literaturii Române). În 2006 i-a apărut la editura Charmides volumul I din O istorie literară a privirii, o istorie în imagini a literaturii române postbelice. În mai 2010, Târgul Alternativ de Carte l-a avut invitat de onoare al primei ediţii. În 2010 a apărut primul volum al trilogiei Cucu – Cum ar ar arăta viaţa fără fotografie? (Casa de pariuri literare).

Galeria „La Gard” este deschisă nonstop,  cu ajutorul a 16 panouri expuse pe gardul Parcului Copou din Iaşi. Printr-un concept nonconformist, care-şi propune apropierea publicului larg de artă – şi invers – „La Gard” este singura galerie din România ce prezintă  în aer liber, permanent, o expoziţie de artă plastică.

Skip to content