Expoziţia „Eroul amintirilor”

Galeria „Labirint”, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi, găzduieşte în perioada 4-18 decembrie  2015 expoziţia „Eroul amintirilor” a artistei Elena Cristina Boţan-Potop.
„Eroul amintirilor” este o expoziţie inedită, „mozaic de dopuri”, ce aminteşte de tehnica asamblajului cu o cromatică în care predomină galbenul, roşul, albastrul, verdele, cu accente Pop-Art.  
Personajele Elenei Boţan-Potop nu sunt consacrate în manualele de istorie ci sunt membrii ai familiei sale, oameni adevăraţi în carne şi oase, participanţi fără voia lor în luptele celui de-al Doilea Război Mondial. Expoziţia de faţă are atât o miză personală – comemorarea prin culoare  a stâpilor unor familii, cât şi una istorică, la 70 de ani de la capitularea  Germaniei în 1945. 
Înzestrarea furbibândă cu false calităţi a unor eroi din plastic a dus, cel mai adesea, la deprecierea acelor oameni care, într-adevăr, au însemnat ceva, a eroilor din fiecare cămin. Aceşti eroi sunt cel mai adesea nişte numere într-o statistică, victime ale fatalităţii în care au fost prinşi şi reduşi la un număr sau plăcuţă de identificare. Chipurile personajelor Elenei Boţan-Potop sunt recompuse după fotografiile de pe front sau cele păstrate de familie din  dopuri de plastic,  dispuse pe pânză asemenea medaliilor pe uniformă.
Artista face un apel la memoria fiecăruia dintre noi pentru a revaloriza trecutul şi, mai ales, pe om.
Expoziţia „Eroul amintirilor”
Skip to content