ANUNŢ

Summary

ANUNŢ
Organizare evaluarea proiectului de management
la Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” pentru un nou mandat în funcția de manager

Municipiul Iași organizează, la sediul său din B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificări le și completările ulterioare, evaluarea proiectului de management la Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” pentru un nou mandat în funcția de manager (director).

Condiţii de participare:
Candidatul trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca la ocuparea mandatului de management precedent, fapt care este verificat de secretariatul comisiei de evaluare.

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, elaborat în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, după următorul calendar:

07 martie 2023 - publicarea anunțului privind organizarea procedurii de evaluare a proiectului de management la Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”, pentru perioada 01.04.2023-31.03.2026
13 martie – data limită pentru depunerea proiectului de management
14 martie - întocmirea referatului analiză al secretariatului comisiei de concurs,
15 martie – întrunirea comisiei de concurs pentru validarea/aprobarea criteriilor și subcriteriilor de evaluare a proiectului de management
15-17 martie – perioada de evaluare a proiectului de management de către membrii comisiei de evaluare
17 martie - a doua ședință a comisiei de evaluare a proiectelor de management (de concurs), privitoare la acordarea notelor pentru proiectul de management
20 martie – organizarea interviului de susținere a proiectului de management și acordarea notelor pentru etapa a II-a a procedurii de evaluare
21 martie – publicarea rezultatelor evaluării proiectului de management
22 - 24 martie – perioada de depunere a contestatiilor
27 – 29 martie – soluționarea contestațiilor, de către Comisia de soluționare a Contestațiilor, în cazul în care acestea există
27/30 martie – comunicarea rezultatelor finale ale evaluării prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații, sau, după caz, de la data soluționării acestora.

Dosarul de concurs:
(1) Dosarul de înscriere în concurs trebuie să conțină următoarele:
- a) actul de identitate în copie, însoțit și de original;
- b) Curriculum vitae actualizat(conform prevederilor H.G. nr. 1021/2004);
- c) adeverință care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare, completată în clar, cu număr de înregistrare, dată a emiterii, numele, calitatea și parafa emitentului, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
- d) cazierul judiciar;
- e) proiectul de management, întocmit și structurat conform cerințelor din Caietul de Obiective și din prezentul Regulament, în format printat și pe suport electronic (USB drive, CD sau DVD).
(2) Toate celelalte documente, solicitate la ocuparea postului în mandatul anterior, sunt considerate valabile, dar pot fi solicitate din nou, dacă există informații solide/verificabile privitoare la validitatea/valabilitatea acestora în prezent (exemplu: informații verificabile privind retragerea uneia dintre diplomele de studii/atestări profesionale).

(1) Proiectul de management trebuie să respecte cerințele din Caietul de Obiective și se depune atât în format printat, cât și pe suport electronic (USB drive, CD sau DVD), în conformitate cu prevederile legale și cu prezentul regulament.
(2) În cazul de față, vorbind despre dreptul managerului aflat la final de mandat de a înainta un proiect de management pentru un mandat nou, nu se aplică prevederile referitoare la indicii și/sau semne privind identitatea autorului proiectului de management.
(3) Proiectul de management se va elabora pentru o perioadă de 3 ani, cuprinsă între 01.04.2023 și 31.03.2026.

(1) Proiectul de management este limitat la un număr de maxim 50 de pagini, la care se pot adăuga anexe. Imaginile, graficele, capturile sau alte asemenea vor fi introduse, obligatoriu, în anexe.
(2) Formarul fizic al proiectului de management trebuie să respecte următorii parametri: dimensiune A4, legat (arc, broșare ori altă formă), marginea paginii la stânga și la dreapta va fi de 2 cm, marginile sus/jos 1,25 cm, spațierea între rânduri va fi de 6 puncte înainte de rând și tot 6 după rând, text aliniat ”justified”, font arial de dimensiune 12 puncte pentru conținut și 14 puncte pentru titluri/subtitluri, paginile vor fi numerotate în subsol, centrat. Se vor utiliza diacriticile specifice limbii române.

Dosarul și proiectul de management se depun la sediul Municipiului Iași din B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11. Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, între orele 08.30 – 16.00, de luni până vineri, telefon: 0232 – 406 085.

BIBLIOGRAFIE
Bibliografia va conține legislație specifică instituțiilor publice de cultură, după cum urmează:
- a) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare,
- b) Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului–cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și al modelului-cadru al contractului de management,
- c) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- d) O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare,
- e) O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic,
- f) Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată.

ANUNŢ
Organizare evaluarea proiectului de management
la Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” pentru un nou mandat în funcția de manager

Municipiul Iași organizează, la sediul său din B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificări le și completările ulterioare, evaluarea proiectului de management la Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” pentru un nou mandat în funcția de manager (director).

Condiţii de participare:
Candidatul trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca la ocuparea mandatului de management precedent, fapt care este verificat de secretariatul comisiei de evaluare.

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, elaborat în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, după următorul calendar:

07 martie 2023 - publicarea anunțului privind organizarea procedurii de evaluare a proiectului de management la Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”, pentru perioada 01.04.2023-31.03.2026
13 martie – data limită pentru depunerea proiectului de management
14 martie - întocmirea referatului analiză al secretariatului comisiei de concurs,
15 martie – întrunirea comisiei de concurs pentru validarea/aprobarea criteriilor și subcriteriilor de evaluare a proiectului de management
15-17 martie – perioada de evaluare a proiectului de management de către membrii comisiei de evaluare
17 martie - a doua ședință a comisiei de evaluare a proiectelor de management (de concurs), privitoare la acordarea notelor pentru proiectul de management
20 martie – organizarea interviului de susținere a proiectului de management și acordarea notelor pentru etapa a II-a a procedurii de evaluare
21 martie – publicarea rezultatelor evaluării proiectului de management
22 - 24 martie – perioada de depunere a contestatiilor
27 – 29 martie – soluționarea contestațiilor, de către Comisia de soluționare a Contestațiilor, în cazul în care acestea există
27/30 martie – comunicarea rezultatelor finale ale evaluării prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații, sau, după caz, de la data soluționării acestora.

Dosarul de concurs:
(1) Dosarul de înscriere în concurs trebuie să conțină următoarele:
- a) actul de identitate în copie, însoțit și de original;
- b) Curriculum vitae actualizat(conform prevederilor H.G. nr. 1021/2004);
- c) adeverință care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare, completată în clar, cu număr de înregistrare, dată a emiterii, numele, calitatea și parafa emitentului, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
- d) cazierul judiciar;
- e) proiectul de management, întocmit și structurat conform cerințelor din Caietul de Obiective și din prezentul Regulament, în format printat și pe suport electronic (USB drive, CD sau DVD).
(2) Toate celelalte documente, solicitate la ocuparea postului în mandatul anterior, sunt considerate valabile, dar pot fi solicitate din nou, dacă există informații solide/verificabile privitoare la validitatea/valabilitatea acestora în prezent (exemplu: informații verificabile privind retragerea uneia dintre diplomele de studii/atestări profesionale).

(1) Proiectul de management trebuie să respecte cerințele din Caietul de Obiective și se depune atât în format printat, cât și pe suport electronic (USB drive, CD sau DVD), în conformitate cu prevederile legale și cu prezentul regulament.
(2) În cazul de față, vorbind despre dreptul managerului aflat la final de mandat de a înainta un proiect de management pentru un mandat nou, nu se aplică prevederile referitoare la indicii și/sau semne privind identitatea autorului proiectului de management.
(3) Proiectul de management se va elabora pentru o perioadă de 3 ani, cuprinsă între 01.04.2023 și 31.03.2026.

(1) Proiectul de management este limitat la un număr de maxim 50 de pagini, la care se pot adăuga anexe. Imaginile, graficele, capturile sau alte asemenea vor fi introduse, obligatoriu, în anexe.
(2) Formarul fizic al proiectului de management trebuie să respecte următorii parametri: dimensiune A4, legat (arc, broșare ori altă formă), marginea paginii la stânga și la dreapta va fi de 2 cm, marginile sus/jos 1,25 cm, spațierea între rânduri va fi de 6 puncte înainte de rând și tot 6 după rând, text aliniat ”justified”, font arial de dimensiune 12 puncte pentru conținut și 14 puncte pentru titluri/subtitluri, paginile vor fi numerotate în subsol, centrat. Se vor utiliza diacriticile specifice limbii române.

Dosarul și proiectul de management se depun la sediul Municipiului Iași din B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11. Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, între orele 08.30 – 16.00, de luni până vineri, telefon: 0232 – 406 085.

BIBLIOGRAFIE
Bibliografia va conține legislație specifică instituțiilor publice de cultură, după cum urmează:
- a) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare,
- b) Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului–cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și al modelului-cadru al contractului de management,
- c) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- d) O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare,
- e) O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic,
- f) Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată.

Organizare evaluarea proiectului de management

la Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” pentru un nou mandat în funcția de manager

Skip to content