Comisia de concurs

SELECȚIA DOSARELOR DE CONCURS

pentru ocuparea postului de Referent arta plastică și arte vizuale-gr.I

 

Rezultatele obținute în urma selectării dosarelor de înscriere în vederea participării la concursul organizat la data de 15 mai 2015, pentru ocuparea postului de Referent artă plastică și arte vizuale in cadrul Casei de Cultură ”Mihai Ursachi” a Municipiului Iași, sunt:

Nr.Crt.
Numele și prenumele
Rezultatul obținut
Motivația respingerii
1.
BILAȘEVSCHI MARIA-SILVIA
ADMIS
2.
MÎRZAC ADRIAN
RESPINS
Lipsă vechime în muncă, dosar incomplet
Skip to content