RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 15.05.2015

Funcţia contractuală pentru care se organizează concurs:
1. Referent arta plastica si arte vizuale
Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selectiei dosarelor: 13.05.2015, ora 17.00
Numele si prenumele candidatului: Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarelor
1. Bilașevschi Maria Silvia Admis
2. Mîrzac  Adrian Respins lipsa vechime munca
Observatii formulate de către membrii comisiei: –
Informaţii privind proba scrisă
Data si ora desfasurarii probei scrise: 15.05.2015, ora 10,00
Probleme intervenite in timpul desfasurarii probei scrise: Nu au intervenit probleme
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1. Bilașevschi Maria Silvia 100 Admis
Informaţii privind interviul
Data si ora desfasurarii interviului: 15.052015, ora 13,00
Probleme intervenite in timpul desfăşurării interviului: Nu au intervenit probleme
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al interviului Rezultatul
1.  Bilasșevscchi Maria Silvia 100 Admis
Rezultatul final al concursului
Functia contactuală: Referent artă plastică și arte vizuale
Numele si prenumele candidatului: Punctajul final al concursului Rezultatul
1.  Bilașevschi Maria Silvia 100 Admis
Comisia de concurs: Semnatura
1. Adrian Rosentzveig
2. Florin Morun
3. George Pânzaru
Secretarul comisiei: Tudorita Dudeanu                                                                                                  Semnatura
Skip to content