Bartos 75

Casa de Cultură ,,Mihai Ursachi” a Municipiului Iași vă invită să vizitați expoziția de pictură a lui Jenő Mihály Bartoş, expusă pe simezele Galeriei ,,La Gard” din Parcul Copou. Artistul este născut la 1 mai 1945 în comuna Zăbala din judeţul Covasna. Este absolvent al Facultăţii de Pedagogie (Arte plastice) Universitatea Babeș-Bolyai și al Universității de Arte Plastice „N. Grigorescu” din București, la Secția Pictură monumentală. Din 1975 Jenő Mihály Bartoş este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și autorul a mai multor expoziții personale de pictură și grafică de șevalet dintre care amintim „Spațiu sacru”, „Lumi paralele”, „Semne”, ,,Metamorfoze”. De asemenea, artistul plastic are în portofoliul său și două lucrări de artă monumentală. ,,Ca artist vizual, încă la începutul carierei profesionale m-am decis asupra unei forme de reprezentare adevărate, un demers creator supus principiului după care „arta nu reproduce vizibilul, ci face vizibil” (Paul Klee). Din numeroasele forme de reprezentare am ales varianta figurativ-simbolică, un model pictural de sinteză (de factură decorativă), întemeiată pe forța sugestivă a elementelor de limbaj și pe universalitatea codurilor vizuale”, a mărturisit Jenő Mihály Bartoş.Jenő Mihály Bartoş este profesor la Catedra de Artă Murală – Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității de Arte „George Enescu” din Iași. Pentru întreaga activitate didactică şi artistică, pictorul a primit nenumărate distincții și premii: Medalie şi diplomă de Merit din partea Universității de Arte „George Enescu” din Iași în anul 2013, Meritul Cultural în grad de Cavaler, oferit de Ministerul Culturii în anul 2004 și Marele premiu şi medalia „Sf. Luca” – Expoziţia naţională de artă contemporană din Bârlad. „Pornind de la căutările interioare, de la nevoia de a şti, dar mai ales, de a simţi imanenţa unui alt real, artistul ne arată că universurile proiectate de el sunt tot atât de multe lumi posibile. În creaţia recentă (anii 2010 până în prezent), se observă avansarea treptată de la statutul angelic al personajelor, la cel de mesageri a căror “aripi” sunt mai degrabă percepute decât văzute. Aripile ca atribute ale zborului sunt substituite de aureole-înveliş-monument, reflexii. Preocupat să dea corporalitate cromatică nevăzutului, elementele unui real recogniscibil dispar în mare parte din preocupările sale, lăsând loc meditaţiei sau revelaţiei în faţa oricărui raţional sau logici anticipate”, a spus criticul de artă Maria Bilașevschi.Ars picturae: „Consider Arta Picturii un domeniu particular al frumosului vizual, ca parte reprezentativă a civilizației umane. Pictura reprezintă o disciplină care asigură anumite nevoi estetice, gen artistic ce oferă cunoștințe pe care alte discipline ale cunoașterii nu o pot face”, Jenő Mihály Bartoş.

Skip to content